6 lipca 2022

Jakie są wymagania dotyczące ochrony danych w Twojej firmie?

W maju 2018 r. w krajach UE zaczęły obowiązywać nowe wymogi GDPR, które regulują sposób przechowywania i wykorzystywania informacji. Może to być bardzo mylące dla firmy i ważne jest, abyś rozumiał, jakie są Twoje obowiązki, aby uniknąć naruszenia przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

Aby dać Ci wyobrażenie o tym, co musisz zrobić, jeśli jeszcze tego nie robisz, zapoznaj się z poniższą infografiką.

Źródło - https://www.staffone.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/gdpr-data-protection-and-risk-detection-checklist-infographic-by-trustmarque-source-large-image-and-more-information.jpg

Oczywiste jest, że nie należy przechowywać informacji o osobach dłużej, niż jest to konieczne, i że nie powinny one być dostępne dla osób, które nie potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. Kluczowe znaczenie mają rozwiązania w zakresie przechowywania danych w biurze, ale także zapewnienie prywatności metod przechowywania danych cyfrowych, bezpieczne, i że hasła nigdy nie są udostępniane.

Wiedząc, jakie są obowiązki firmy, można zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników, zmniejszając ryzyko jakichkolwiek naruszenia poufności.

Czy masz jakieś uwagi do dodania na stronie ochrony danych?